Havličkův Brod / Chraněná dílna jako dodavatel pěstební práce v lesích

„Díky veřejné zakázce jsme získali práci na období 3 let pro dvě směny pracovníků se zdravotním postižením. Střídáme dvě party po 4 lidech, tak aby neměli jednotvárnou a fyzicky náročnou práci každý den a dokážeme tak plnit veškeré požadavky zakázky. Přijali jsme čtyři nové lidi se zdravotním
postižením a zvýšili jejich kvalifikaci pro práci s motorovou pilou. Dílnu jsme vybavili novým zařízením a díky příspěvku Úřadu práce na zřízení pracovního místa jsme pořídili i ojetý vůz kvůli dopravě pracovníků do lesa.“ – Mgr. Alena Šimonová, ředitelka Chráněných dílen Fokus Vysočina

Technické služby Havlíčkův Brod, které hospodaří na 544 ha lesních porostů, zadaly nadlimitní veřejnou zakázku na zajištění těžebních a pěstebních
prací v lesních porostech. Zadavatel se podle slov ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod, pana Ing. Karla Milichovského, snažil od začátku zpřístupnit veřejnou zakázku malým a středním podnikům, včetně sociálních podniků. Na část zakázky byl takhle vybran dodavatel Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o, která pracuje především s duševně nemocnými, ale i jinak handicapovanými lidmi.

Některá města či větší veřejní zaměstnavatelé mají se zadáváním veřejných zakázek s ohledem na širší společenský přínos zkušenosti. Přestože realizace sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek není snadná, na tomto příkladu dobré praxe z Havlíčkova Brodu se můžete přesvědčit, že to jde a přináší výsledky.

Popis této dobré praxe najdete zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací